Стародавнє кладовище у місті Комарно: архівне дослідження

Стислий звіт про результати дослідження з наявністю матеріалів внаслідок пошуку інформації про стародавнє єврейське кладовище, інші споруди єврейської громади в м. Комарно.

Стислий звіт про результати дослідження з наявністю матеріалів внаслідок пошуку в ЦДІА України у м. Львів інформації про стародавнє єврейське кладовище, інші споруди єврейської громади в м. Комарно (місцерозташування).

Включені звіти про роботу в каталозі архіву, пошук та замовлення, робота з кадастровими картами м. Комарно періодів 1854-1928 рр., журналів обліку землевласників XIX ст. та пошуковій роботі у них щодо знаходження об’єктів єврейської культурної спадщини м. Комарно, офіційне викопіювання та завірення даних справ.

Після опрацювання архівного матеріалу, знайдено кадастрові карти різних періодів – від ІІ пол. XIX ст. до І пол. XX ст. Всього – 4 (із наявними об’єктами єврейськими культурної спадщини).

Назагал, в наявності є наступні матеріали:

Аркуші журналу обліку мешканців міста Комарно ХІХ ст. із позначенням:

- парцеляції єврейського кладовища і інших ділянок єврейської громади міста;

- іншої парцеляції належних єврейській громаді будівель;

Зах.частина єврейського кладовища на кадастровій карті м. Комарно ХІХ ст.

Зах. частина єврейського кладовища на кадастровій карті м. Комарно ХІХ ст. (інший варіант карти).

Сх. частина єврейського кладовища на кадастровійкарті м. Комарно ХІХ ст.

Синагога на кадастровій карті м. Комарно ХІХ ст.

Єврейське кладовище на кадастровій карті м. Комарно І пол.XXст.

Синагога на кадастровій карті м. Комарно І пол.XXст.

Топографічна карта міста Комарно ХХ ст. із позначеннями єврейського кладовища із спорудами на його території.

Наявний стислий опис алгоритму опрацювання архівних справ, порівняльний аналіз наявних об’єктів.

До всіх вищеперелічених картографічних матеріалів додаються копії даних матеріалів із готовим графічним ознакуванням території кладовищ (незалежно від їх наявності на картографії в первісному вигляді).

Матеріали підготував: Филипів Андрій, історик Наукового Центру Іудаїки та Єврейського мистецтва ім. Ф.С. Петрякової, Представництва Американського Об’єднання Комітетів для Євреїв Бувшого Радянського Союзу.

За необхідності перегляду / викопіювання даних матеріалів прохання з підставою звертатися до Наукового Центру – директора п. Мейлаха Шейхета або історика – Андрія Филипіва. Питання надання викопіювання вирішується в індивідуальному порядку.