Музеї

Центр здійснює роботу по створенню електронний бази даних колекцій іудаїки в музеях України.

 

Метою цього проекту є вивчення музейних збірок, їх каталогізація та популяризація. Адже питання про збереження творів єврейського мистецтва, які знаходяться в українських музеях, на сьогодні є дуже актуальним і науковий інтерес до нього постійно зростає. 


В ході створення електронної бази даних Центр налагоджує співпрацю з музеями України, а також власниками приватних збірок, скеровує листування до всіх місцевих, районних, обласних музеїв з проханням надати відомості про наявність чи відсутність у їх експозиціях, фондосховищах предметів іудаїки.


Електронна база даних є новітньою формою налагодження співпраці та обміну досвіду та навчання для музейних працівників.

 

Вона дає можливість додавати музейні предмети до спільної бази даних, разом із фотографіями, описом походження, описом зовнішнього вигляду, інформацією про датування створення, місце створення, техніку виконання та інші важливі атрибути музейних предметів.

 

База даних передбачає можливість долучати експертів з іудаїки для виправлення, доповнення та/або удосконалення відомостей про музейні предмети, особливо що стосується окремих предметів єврейської культурної спадщини.

 

База даних дає можливість для обміну інформацією у блискавично швидкий та мобільний спосіб, незалежно від місця знаходження і таким чином накопичувати цінний багаж знань про сучасний стан колекцій іудаїки у музеях України, експонування та зберігання предметів іудаїки, отримувати звітність по різним категоріям предметів і таким чиним кращим способ забезпечувати збереження колекцій іудаїки та її популяризацію.


Центр шукає фахівців-музеєзнавців. Йде листування з кафедрами вищих навчальних закладів з метою знайомства зі спеціалістами-музеєзнавцями з приводу питання створення окремих експозицій етнічних груп в музеях України.

 

Запрошуємо музеї до співпраці!