Наші завдання

В своїй щоденній діяльності Науковий центр іудаїки та єврейського мистецтва ім. Ф.С. Петрякової керується бажанням втілювати наступні завдання:

1.  Збереження історико-культурної єврейської спадщини в Україні

2. Вивчення українсько-єврейських взаємин та міжкультурних взаємовпливів

3. Запровадження дослідницьких та навчальних програм

4. Співпраця із науковцями та науковими інституціями, які мають подібні цілі

5. Підтримка українських музеїв та архівів в їх зусиллях в організації та відображенні об'єктів єврейської спадщини

6. Піднімати рівень досвідченості Української та міжнародної спільноти щодо єврейського життя в регіоні до Голокосту та про інші фатальні наслідкі тоталітарних режимів

7. Збереження історичних пам'яток єврейської культурної спадщини в Україні і допомога в аналогічній діяльності в інших країнах

8. Контроль за дотриманням загальних прав і свобод людини, а також за реалізацією принципу верховенства закону у випадках, що стосуються збереження культурної спадщини та людської гідності

9. Стимулювати розвиток незалежного громадянського суспільства, людського капіталу та ефективного управління в Україні в галузі збереження культурної спадщини та культурної політики

10. Сприяти збереженню культурної спадщини, як основі усіх форм мистецтва і творчості, яка впливає на соціальну згуртованість та економічний добробут

http://www.ucsj.org/wp-content/uploads/2012/12/Presentation-of-the-unique-work-for-the-Preservation-the-Jewish-Heritage-in-Ukraine.pdf