Інформаційний бюлетень 2005 року

Випуск   І

Після смерті видатного українського вченого, доктора мистецтвознавства Ф. Петрякової всі шанувальники її таланту, знавці українського мистецтва, громадські і політичні діячі Львова вирішили увічнити пам’ять про неї і зберегти її науковий доробок для всіх дослідників і людей, не байдужих до історії і розвитку  мистецтва в Україні.

Оскільки Ф. Петрякова займалася вивченням українського скла, кераміки, порцеляни після неї залишився величезний архів, бібліотека і збірка предметів з цих галузей мистецтва.

Останні роки свого життя Ф. Петрякова  присвятила ґрунтовному  дослідженню історії і розвитку єврейського мистецтва України і, зокрема, Галичини. Нею була підготовлена і здійснена виставка предметів юдаїки з фондів Музею етнографії та художнього промислу м. Львова, яка експонувалася в містах України, Польщі, Ізраїлі і викликала  великий резонанс в мистецьких колах Європи і Америки. Нею була підготовлена монографія про видатного діяча єврейської культури і колекціонера М. Гольдштейна, колекція якого знаходиться в Музеї етнографії та художнього промислу, де багато років пропрацювала Ф. Петрякова. Ця монографія  готується до друку у видавництві «Центр Європи» у м. Львові.

Нею опрацьовані колекції з юдаїки, які зберігаються не тільки в музеях Львова, але й в інших музеях України. Підготовлений також і виданий каталог «Пам’ятки єврейської культури в Україні», примірник якого, подарований  президенту США Біллу Клінтону, був високо оцінений ним і його дружиною Хілларі  Клінтон.

Чисельні статті у міжнародних каталогах по пам’яткам єврейського мистецтва Галичини у Львівському музеї історії релігії, Історичному музеї, Музеї етнографії та художнього промислу, консультації і виступи на наукових конференціях Ф. Петрякової привернули увагу науковців, діячів культури, громадськості до історії і культури євреїв на Україні.

     Про титанічну працелюбність цього науковця свідчить великий доробок з питань історії вивчення  єврейського мистецтва на Україні.

Оскільки спадкоємців у Ф. Петрякової не виявилося, громадськість міста і його керівництво проявили велику турботу про збереження наукового доробку й увічнення пам’яті цієї непересічної дослідниці і популяризатора мистецтва України.

Розглянувши звернення Міністерства культури і мистецтв України від 25.10. 2002 р. за № 10-5225/ 17, Представництва американського об’єднання  комітетів для євреїв бувшого Радянського Союзу від 25. 11. 2002 р. за № 307/17, Львівської академії мистецтв від 10.12.2002 р. за № 958-11, відповідно до Законів України «Про охорону культурної спадщини» і «Про музей та музейну справу», наказу Міністерства культури і мистецтв України від 30. 04. 1996 р. за № 220  «Про затвердження Положення про державну реєстрацію, перереєстрацію та облік музеїв» Львівська міська рада  видала  розпорядження міського голови Л. Буняка від 21.02. 2003 р. за № 13 «Про проведення інвентаризації наукового доробку Ф. Петрякової у помешканні на вул. Менделєєва, 14/ 4. Згідно з цим розпорядженням  була створена комісія для проведення інвентаризації. До неї  увійшли видатні науковці та громадські діячі Львова. Очолив комісію доктор історичних наук, керівник Львівського відділення Інституту археографії та джерелознавства Ярослав Дашкевич.

На даний період вже  взято на інвентарний облік близько 95 % предметів зі спадщини Ф. С. Петрякової, в яку увійшли особисті речі, предмети мистецтва, книги. Окрему групу, яка потребує для свого опрацювання не один рік, складає науковий  архів дослідниці, робота з яким знаходиться в стадії  упорядкування. 

Науковий Центр Іудаїки та Єврейського Мистецтва  було зареєстровано у Львові 23.03.2005 року.  Номер запису про державну реєстрацію:  1 415 102 0000 003975

Засновниками  Центру стали:

1.   Дашкевич Ярослав Романович. Професор, Доктор Історичних Наук, керівник відділення Інституту Української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Національної Академії Наук України, завідувач кафедрою східнознавства Львівського національного  університету ім. І. Франка.

2.   Львівська міська громадська організація «Асоціація музеїв та галерей». Голова асоціації Мазурик Зиновій Васильович

3.   Шейхет Мейлах Гершович. Директор Представництва Американського об’єднання комітетів для євреїв бувшого Радянського Союзу

На загальних зборах Засновників Наукового центру від 04.02.2005 р. прийнято рішення про призначення директором Глембоцьку Галину Леонідівну.

Мета діяльності Центру

1.   Відродження в регіоні, країні та за її межами наукового інтересу до історії та культури євреїв України  і її складової частини - Галичини

2.   Сприяння, в т. ч. фінансове,  в  проведенні наукових досліджень в сфері духовно-матеріальної  культури євреїв України

3.   Створення науково-методичної структури, діяльність якої буде скерована на збереження, наукове дослідження та популяризацію історії та пам’яток  духовно-матеріальної  культури єврейства України

 Основні стратегічні напрямки роботи Центру

 1. Співпраця з музеями, Асоціацією музеїв та галерей, а також іншими громадськими й державними установами з метою створення сприятливих умов для вивчення пам’яток єврейської культурної спадщини.
 2. Створення бази даних з історії та культури євреїв України.
 3. Організація співпраці з фінансовими фондами та установами з метою отримання грантів та іншої фінансової та матеріальної допомоги  для підтримки напрямків діяльності Центру.
 4. Публікація наукових праць, каталогів, альбомів, інформації про планові дослідження, видання наукових збірників, тощо.
 5. Формування методології  дослідження  пам’яток єврейської культурної спадщини на Україні, а  також  методики їх вивчення, інвентаризації, каталогізації та збереження.  

       30 листопада 2005 року за адресою м. Львів, вул.. Менделєєва 14 кв. 4 відбулися збори засновників, співробітників, членів інвентаризаційної комісії Наукового центру Іудаїки імені Фаїни Петрякової та представників музеїв.

Протокол зборів

    Присутні:

 • Дашкевич Ярослав Романович- засновник наукового центру Іудаїки. Професор, Доктор Історичних Наук, керівник відділення Інституту Української археографії та джерелознавства ім. М.С. Грушевського Національної Академії Наук України, завідувач кафедрою східнознавства Львівського національного  університету ім. І. Франка.
 • Шейхет Мейлах Гершович – Засновник наукового центру Іудаїки.
 • Білик Зоряна Михайлівна – директор музею історії релігії.
 • Лузан Олена Олександрівна – головний зберігач музею історії релігії, член інвентаризаційної комісії.
 • Гінзбург Віталій Аркадійович – член інвентаризаційної комісії, народний художник України.
 • Ласовський Олександр В’ячеславович - член інвентаризаційної комісії, заслужений діяч мистецтв України.
 • Матвеєва Інна Абрамівна – співробітник центру
 • Майорова Юлія  - співробітник центру

Порядок денний:

Про напрямки роботи наукового центру, шляхи його розвитку, перспективи  співпраці з культурологічними, науковими організаціями, про першочергові завдання.

Слухали: 

Шейхета М.Г. Він відкрив збори. Повідомив, що благодійним фондом в Лондоні затверджений грант. Умова грантодавців – використовувати його тільки після передачі приміщення по вул.. Менделєєва 14, кв.4 – Центру Іудаїки.

Центр Іудаїки по суті є першою незалежною єврейською структурою в Україні, яка не фінансується з державного бюджету,  тут не буде тоталітарного насадження тем.

Мета Центру:

 • сприяння, допомога, підтримка великого творчого потенціалу, який існує у Львові, окремих митців;
 • довести до відома, що існує Єврейська культура, яку намагались знищити два тоталітарних режими;
 • залучення дослідників з інших країн, розширення тематики досліджень;
 • проведення семінарів, лекцій, освітніх програм, урочистостей;
 • створення карти центрів хасидизму, караїмських спільнот;
 • програма збереження Єврейських архівів - великий культурний пласт,
        ця робота проводиться, її необхідно   
  поглиблювати і створювати комп'ютерну базу даних;
 • створення карти місць масових розстрілів (поховань). 
        На сьогоднішній день немає методології вивчення цих місць;
 • створити технічну базу для роботи Центру,
        тобто купити комп'ютери, ксерокс, принтер, факс, створити умови для користування Інтернетом;
 • необхідно розіслати інформацію про відкриття Центру всім культурологічним організаціям України,
        Президенту України і узгодити час зустрічі;                                       

Виступали:

    Дашкевич Я.Р. наголосив на важливості вирішення питання приміщення для Центру. Висловив думку, що приїзд представників Єврейської діаспори у Львів та її діалог з міською владою прискорив би вирішення цього питання.

           Він також висловив думку, що необхідно скласти видавничий план і під грифом Центру підготувати  кілька видань. Цим кроком  Центр заявить про своє існування  та свою діяльність. Насамперед треба видати вже готову роботу Петрякової Ф.С. по музею Гольдштейна, яка знаходиться у видавництві «Центр Європи».

           Є також дуже хороша робота професора В.І. Улянича про позитивні стосунки Єврейсько-Українських відносин в Галичині. Ця робота під назвою "Єврейський курінь Української галицької армії 1918-1920р.р.” базується на архівних матеріалах  і налічує приблизно 300 сторінок, її варто видати.

             В ЦДІАЛО створена комп’ютерна база даних з єврейської тематики. Можна публікувати окремими випусками по 60-70 сторінок з цієї бази. Також з часом робити такі публікації по інших архівах України, де буде проводитись відповідна робота.

                 

         Треба також збирати інформацію про центри іудаїки (культурні, наукові) по всій Україні та за її межами – дані про місце знаходження, адреси, прізвища відповідальних осіб, телефони і т.п. Це стосується і бібліотечних фондів. 


         п. Дашкевич Я.Р. висловив думку щодо допомоги американських євреїв в справі побудови Єврейського музею на території біля синагоги «Золота Роза» в стилі, який був в той час.

                 

             Білик З.М.   повідомила, що в музеї готується виставка «Львів – місто трьох метрополій». На методичних радах музею прийнято рішення про перенесення фотолабораторії музею по вул. Староєврейській в інше місце. А в цьому приміщенні зробити виставку іудаїки. Наразі проводяться роботи по переоформленню цього приміщення.


            Вона підтримала думку Дашкевича Я.Р. щодо першочергової публікації декількох робіт під грифом Центру Іудаїки.


         П. Білик З.М., маючи досвід відпрацювання семи грантів, наголосила на великій відповідальності використання гранту і висловила думку, що використання одного гранту по різних напрямках може викликати деякі труднощі у звітності. Також порадила звернутися в районну податкову адміністрацію до інспектора і заручитися його підписом щодо звітності по використанню гранту.

Шейхет М.Г. відповів п. Білик З.М., що напрямки використання гранту були узгоджені з грантодавцем. Крім того, благодійний фонд, що надає грант, заявляє про наступний – щоберезня. Для отримання наступного гранту треба звітувати перед фондом за використання попереднього.


П. Шейхет М.Г. повідомив Збори про бажання провести семінар по поверненню релігійного майна. На семінарі мають бути вирішені питання – що вважати релігійним майном. Бо є чиновники, які вважають релігійне майно – культурним. 

 

          Цією інформацією засідання  закінчилось.

 

          Вирішили: Проводити збори один раз на півтора-два місяці.

 

          Підписи виступаючих на зборах:

 

          Дашкевич Я.Р.

          Шейхет М.Г.

          Білик З.М.  

          

     29.12.2005 р. відбулася розширена наукова нарада, на яку були запрошені представники міської та обласної адміністрації, громадськості  Львова, науковці, провідні представники музеїв, архівів, вищих учбових  закладів, наукових бібліотек та інших установ.

    Присутні:

 • Бірюльов Юрій – кандидат мистецтвознавства, науковий редактор видавництва «Центр Європи» у Львові
 • Бойко Оксана – співробітник інституту «Укрзахідпроектреставрація»
 • Возняк Тарас – головний редактор незалежного культурологічного часопису «Ї», Львів
 • Гінзбург Віталій - член інвентаризаційної комісії, народний художник України.
 • Глембоцька Галина – директор центру юдаїки ім.. Ф. С. Петрякової
 • Гой Богдан  - аспірант Інституту архітектури університету «Львівська політехніка»
 • Калинець Ірина – громадський діяч
 • Кос Ганна – кадидат історичних наук, викладач, директор Музею історії «Львівська політехніка»
 • Ласовський Олександр - член інвентаризаційної комісії, заслужений діяч мистецтв України.
 • Лузан Олена – головний охоронець фондів Львівського музею історії релігії
 • Мазурик Зиновій – голова Асоціації музеїв та галерей України
 • Майорова Юлія – науковий працівник центру юдаїки ім. Ф. С. Петрякової
 • Матвеєва Інна  – директор організації «Єврейське відродження Галичини»
 • Пельц  Діана – директор Державного історичного архіву  у м. Львов
 • Перелигіна Ольга – головний охоронець фондів Львівського історичного музею
 • Смольський Ігор – співробітник Державного історичного архіву у Львові
 • Стець Світлана– старший науковий співробітник Львівської галереї мистецтв
 • Сусак Віта – кандидат мистецтвознавства, завідуючий відділом мистецтва ХІХ-ХХ століття Львівської галереї мистецтв
 • Черняк Франц – доцент кафедри скла Львівської академії мистецтв, народний художник України
 • Чмелик Роман - директор Музею етнографії та художнього промислу у Львові, замісник директора Інституту народознавства ім. М. Рильського у Львові. 
 • Шейхет Мейлах  – засновник наукового Центру .
 • Штатман Йосиф – начальник відділу інформації  Державного архіву Львівської області

Порядок денний:

 1. Розробка принципів взаємовідносин  дослідників з Центром
 2. Визначення основних напрямків та тематики наукових досліджень

Слухали:

п. Глембоцька Галина:

П. Г. Глембоцька проінформувала про порядок денний наради. Акцентувала увагу на необхідності  обговорення засад, на яких будуть формуватися наукові та фінансові  взаємовідносини центру з дослідниками.

Запросила до виступу всіх дослідників та представників установ з пропозиціями щодо формування  основних напрямків та конкретизації тематики наукових досліджень.

п. Шейхет Мейлах:

Говорив про мету і завдання  роботи центру, а також форми фінансування наукових досліджень з юдаїки.

Виступали:

п.   Франц Черняк   

В своєму виступі п. Ф. Черняк говорив про необхідність співпраці з вищими учбовим закладами м. Львова, зокрема Львівською академією мистецтв, де Ф.С. Петрякова викладала останні роки свого життя. Планується один з випусків «Наукового вісника» - періодичного видання Академії мистецтв -  присвятити особистості  та науковій і викладацькій діяльності п. Петрякової. Виступаючий запросив до участі  у формуванні цього випуску «Наукового вісника». Поставив також питання про посмертне видання неопублікованих монографій Ф. С. Петрякової, присвячених її дослідженням не тільки у галузі юдаїки, але й  ужиткового мистецтва – скла, порцеляни, фаянсу, тощо.

п. Ірина Калинець:

В своєму виступі п. Калинець зауважила, що в початковій стадії планування роботи центру треба звернути увагу на конкретні наукові дослідження, можливо з історії та культури  євреїв  саме  нашого регіону, з подальшою їх публікацією. Це буде  свідчити  про початок серйозної роботи центру  з дослідниками. Але в першу чергу необхідно видати вже закінчену роботу Ф.С. Петрякової, присвяченої відомому львівському збирачеві єврейських мистецьких цінностей Максиміліанові Гольдштейну.

п. Роман Чмелик:

П. Р. Чмелик розповів про роботу Музею етнографії та художнього промислу у Львові в галузі популяризації музейної збірки юдаїки. Від імені музею висловив своє бажання  співпрацювати  з Центром  з метою майбутньої каталогізації збірки. Висловив свою згоду із зауваженням п. Г. Глембоцької про необхідність при підготовці  каталогу використати архів Ф. С. Петрякової, який стосується не тільки збірки Музею етнографії, але й інших музеїв України.

п. Віта Сусак:

П. В. Сусак ще раз зауважила, що необхідно найближчим часом видати монографію Ф.С. Петрякової, присвячену Максиміліану Гольдштейну тому, що це видання є необхідне для увічнення пам’яті всіх євреїв, які загинули від рук фашистів. Як представник Львівської галереї мистецтв просила М. Шейхета взяти під свій контроль встановлення в м. Золочів Львівської області, де знаходиться одна з філій галереї – Золочівський  замок, меморіальної дошки в пам’ять євреїв, загиблих тут під час другої світової війни.

П. Олена Лузан  

П. О. Лузан говорила про необхідність популяризації  історії юдаїзму, його обрядовості, філософії, тощо. З цією метою в Музеї історії релігії готується до відкриття в окремому приміщенні розширена експозиція, присвячена юдаїзму.

П. Тарас Возняк.

Як видавець львівського незалежного культурологічного часопису «Ї» п. Т. Возняк запросив до співпраці не тільки працівників Центру, але й всіх науковців, які  працюють з єврейською тематикою. Проінформував також про те, що в 2006 році видавництво планує цикл спеціальних національних випусків часопису, серед яких буде випуск під  назвою «Єврейство Галичини», і запросив до участі в його формуванні.   

П. Діана Пельц

П. Д. Пельц проінформувала присутніх на нараді про наукові програми Державного історичного архіву у Львові, в рамках яких з 1999 року проводиться робота із створення бази даних з історії євреїв. Вже опрацьовано близько 30 000 справ, і проводиться  робота, скерована на співпрацю  з архівами інших областей України.

П. Ігор Смольський

Як працівник Державного історичного архіву у Львові п. І. Смольський продовжив розповідь п. Д. Пельц, детально розповівши про структуру опрацьованих фондів, про можливість доступу дослідників до бази даних, тощо.  

П. Оксана Бойко

П. О Бойко, співавтор видання Укрзахідпроектреставрації «Синагоги України» (Львів: «Центр Європи», 1998 р.), проінформувала  членів наради про те, що в її особистому архіві зберігається багато даних про пам’ятки єврейської культури, зокрема синагог та єврейських кладовищ, які в подальшому можуть стати основою для більш конкретних досліджень.

П. Світлана Стець

П. С. Стець, як працівник Львівської галереї мистецтв, підняла питання про збереження творів єврейського мистецтва, які знаходяться в українських музеях. Нинішнє фінансування музеїв в країні не дозволяє вчасно і в необхідному обсязі забезпечити реставраційні роботи всіх творів, які цього потребують. Тому потрібне цільове фінансування цих робіт.

П. Богдан Гой

П. Б. Гой розповів про роботу над своєю дисертацією, в якій досліджуються роботи єврейських архітекторів, що працювали над проектуванням та спорудженням єврейських театрів.

П. Юрій Бірюльов

П. Ю. Бирюльов запропонував сумісно з Інститутом Львова, який працює на базі видавництва «Центр Європи», видати спеціальний випуск краєзнавчого часопису «Галицька брама», що буде присвячений історії та культурі євреїв нашого регіону.

П. Ольга Перилигіна

П. О. Перелигіна наголосила на необхідності інформування потенційних дослідників про специфіку роботи з грантами, як фінансової основи проведення досліджень та публікації їх результатів. Також п. Перелигіна висловила побажання, щоб видання, зокрема наукові збірники, присвячені культурі, публікувалися з кольоровими ілюстраціями.

П. Йосиф Штатман

П. Й. Штатман вважає, що  для конструктивного початку роботи центру  необхідно проінформувати в письмовій формі зацікавлених осіб та установи про наукову структуру та тематику досліджень центру, а також опублікувати засади та умови подання грантів.

 

П. І. Калинець підвела підсумки обговорення поставлених на нараді питань.

Вирішили:

Започаткувати регулярне видання інформаційного бюлетеня Центру.

В першому його номері опублікувати:

 1. Свідоцтво про реєстрацію
 2. Перспективний та поточний плани роботи центру
 3. Окреслити основні напрямки роботи та  тематику  досліджень
 4. Основні юридичні засади та умови отримання грантів


Наукова структура Центру

         I.      Штатні працівники Центру:

1.   Директор. Займається координацією робочих зв’язків Центру з дослідниками. Виконує також функції завідуючого мистецькими фондами та меморіальним музеєм Ф.С. Петрякової. Веде власну наукову тему.

2.   Науковий працівник. Займається зв’язками з єврейськими культурними, музейними та науковими інституціями. Відповідає за введення інформації, отриманої від них, а також з Інтернету  до бази даних. Веде власну наукову тему.

3.   Науковий працівник. Відповідає за програмне забезпечення та роботу над базою даних з основних напрямків досліджень.     

4.   Завідуючий бібліотечними та архівними фондами. Відповідає за поповнення бібліотеки сучасними виданнями з тематики досліджень та освітню роботу Центру.

5.   Менеджер-бухгалтер.  Виконує бухгалтерську роботу і відповідає за роботу з грантами та грантодавцями, а також фінансові відносини з дослідниками.

       II.      Позаштатні працівники Центру:

1.    Члени правління та наукової ради Центру 

2.    Керівники основних напрямків досліджень Центру

3.    Дослідники з конкретних обраних тем 

4.    Наглядова рада

Перспективний план роботи Центру

Пріоритетними напрямками роботи Центру є дослідження в гуманітарних галузях: історії, духовної і мистецької культури єврейського народу з такими їх складовими частинами, як релігія, мова, література, прикладне та образотворче мистецтво, архітектура, музика, фольклор, тощо, а також робота, скерована на збереження пам’яток єврейської культурної спадщини.

Для забезпечення  успішного виконання завдань у вище означених галузях планується:

1.   Широкомасштабна робота у створенні бази даних з історії та культури євреїв України. З цією метою планується зосередити увагу на наступних аспектах роботи:

а.   систематична обробка старих рукописних та друкованих видань (преса, бібліотечні та рукописні збірки), а також сучасних  публікацій, інтернетвидань, тощо, пов’язаних  з єврейською культурною спадщиною;

б.   цілеспрямоване вивчення єврейських архівних фондів; співпраця з Центральним  історичним та обласними державними архівами і науковими бібліотеками України.

2.   Інвентаризація та каталогізація архітектурних, монументальних, меморіальних  пам’яток єврейської історії та культури з подальшою публікацією каталогів та результатів наукового опрацювання об’єктів дослідження. З цією метою  планується співпраця з такими установами як музеї під відкритим небом, історико-архітектурні заповідники, місцеві адміністративні органи та громадські організації.

3.   Співпраця з музеями України, і в першу чергу з Асоціацією музеїв та галерей Львова, а також  з власниками приватних збірок  з метою вивчення, каталогізації та публікації каталогів мистецьких збірок.

4.   Налагодження стосунків з метою подальшої співпраці та обміну досвідом з єврейськими культурними центрами України, єврейськими історико-культурними науковими інституціями та єврейськими музеями  зарубіжжя.

5.   Створення на базі Центру меморіального музею Ф. С. Петрякової.

6.    В перспективі - відновлення Єврейського музею у Львові.


План роботи центру на 2006 рік

1. Продовжити роботу по інвентаризації та впорядкуванню особистого архіву доктора мистецтвознавства Ф.С.Петрякової.

2. Провести тематичну систематизацію та взяти на інвентарний облік  бібліотеку Ф.С. Петрякової.

3. Підготувати документацію на передачу в музеї Львова непрофільних для Центру творів мистецтва.

4. Розпочати часткові ремонтні роботи, призначені для створення необхідних умов праці.

5. Закупити необхідне технічне обладнання.

6. Підготувати експонати для  меморіального музею Ф.С. Петрякової.

7. Встановити наукові контакти з Єврейським історичним   інститутом у Варшаві, Єврейським музеєм «Галичина» у Кракові, Інститутом юдаїки в Києві, Єврейським інститутом в Петербурзі, Єврейським університетом в Москві, Єврейським університетом та  музеєм Холокосту «Яд Вашем» в Єрусалимі.

8. Розпочати обробку матеріалів для створення «Словника єврейських художників Львова».

9. Підготувати статті до спеціальних випусків, присвячених єврейству у львівських часописах «Ї» та «Галицька брама».

10. Розпочати роботу по створенню бази даних з історії та культури євреїв.

11. Розробити засади освітньої роботи Центру.

12. Раз на місяць проводити наукові наради, пов’язані з поточною роботою Центру.

13. Провести роботу по створенню фінансових умов для публікації та підготовки до неї наукових праць згідно плану на 2006 рік.


План публікацій на 2006 рік

1. Опублікувати останні наукові праці Ф.С. Петрякової, пов’язані  з темою єврейської культурної спадщини Галичини:

а. монографію «Максиміліан Гольдштейн. Сторінки біографії»

б. каталог збірки юдаїки в Музеї історії релігії у Львові

2. Опублікувати працю професора В.І. Улянина "Єврейський курінь Української галицької армії 1918-1920 рр.”

3. Підготувати до публікації:

в. каталог матеріалів з юдаїки в збірці Ф.С. Петрякової (культові предмети, архів, фотографії, негативи, статті, тощо

г. пам’ятний альбом, присвячений єврейським художникам Галичини, які загинули під час Холокосту


Графік проведення наукових нарад 
за планом роботи Центру на 2006 рік

Січень:

Про стан підготовки до публікації монографії Ф. С. Петрякової «Максиміліан Гольдштейн. Сторінки біографії».

Лютий:

 1. Фінансовий звіт про використані кошти.
 2. Затвердження запропонованих тем наукових досліджень та подачі на гранти.
 3. Розробка заходів по створенню фінансових умов для публікації та підготовки до неї наукових праць згідно плану на 2006 рік.
 4. Про  можливості публікації каталогу юдаїки з фондів Львівського музею історії релігії та книги проф. В.І. Улянича "Єврейський курінь Української галицької армії 1918-1920р.р.” 

Березень:

Розробка засад освітньої роботи Центру.

Квітень:

Про передачу непрофільних творів мистецтва зі збірки Ф.С. Петрякової до музеїв Львова.

Травень:

Про стан роботи з єврейськими культурними та науковими організаціями.

Червень:

Про стан роботи з базою даних по тематиці  досліджень Центру.

Вересень:

Про стан інвентаризації архіву Ф. С. Петрякової.

Жовтень:

Розширена нарада з питань методології та методики досліджень і збереження пам’яток єврейської культури.

Листопад:

Напрямки співпраці Центру з Асоціацією музеїв та галерей України.

Грудень:

 1. Звіт про виконання наукового плану 2006 року.
 2. Обговорення плану публікацій на 2007 рік.
 3. Про можливості створення  видавництва Центру.
 4. Затвердження плану наукової роботи на 2007 рік.


Приблизний перелік тем, що пропонуються для дослідження

 1. Синагоги, в тому числі вже не існуючі, їх історія, значення в релігійному та суспільному житті єврейських громад, архітектура, оздоблення, тощо.
 2. Єврейські кладовища, як меморіальні та мистецькі пам’ятки.
 3. Вивчення музейних збірок з точки зору наявності в них творів єврейського мистецтва з подальшою їх каталогізацією.
 4. Каталогізація творів єврейського мистецтва в приватних художніх збірках
 5. Історія та теорія єврейського прикладного та образотворчого мистецтва
 6. Історія сакрального життя єврейського народу на теренах України
 7. Етнографія та єврейський фольклор

Будемо вдячні за пропозиції щодо інших можливих тем дослідження.


Засади та умови подання грантів

Витяг з документу Благодійного Фонду про вимоги на право

отримати грант

1. Доведіть, що Ваш проект підпадає під одну з категорій програми, яку підтримує Благодійний Фонд.

2. Заповніть відповідну форму заявки.

Щоб отримати відповідну форму заявки, Вам необхідно визначити, чи Ваш проект задовольняє першу з вимог, ознайомившись з описом категорій програми, що вказані нижче. Рішення про затвердження запропонованих тем наукових досліджень та подачі на гранти буде прийматися Правлінням та Науковою радою Центру.

Члени Наукової ради:

Зоряна Білик

Ярослав Дашкевич

Галина Глембоцька 

Олена Лузан

Зиновій Мазурик

Ольга Перелигіна

Віта Сусак

Богдан Чайківський

Роман Чмелик

Мейлах Шейхет

Олександр Шишка

Йосиф Штатман

 

 

Львів, грудень 2005 року