Petryakova Catalogue

Titles in this catalogue are selected works either about or by Faina Petryakova.

1. Андреева Л. // Декоративное искусство. – 1988. – № 3. – С. 31 Рецензія на кн. «Український художній фарфор».

2. Балабін А. // Словник художників України / Ред. кол.: Бажан М.П., Афанасьєв В.А., Білецький П.О. та ін. – К.: Головна редакція УРЕ. – 1973. – С. 15.

3. Баранівський фарфоровий завод // Мистецтво України: Енциклопедія в 5 т. – Т. 1: А – В. – К.: Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана., 1995. – С.143.

4. Барашівський фарфоровий завод // Мистецтво України: Енциклопедія в 5 т. – Т. 1: А – В. – К.: Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана., 1995. – С.145.

5. Барви сучасності // Ленінська молодь. – 1 січня.

6. Барми // Мистецтво України: Енциклопедія в 5 т. – Т. 1: А – В. – К.: Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана., 1995. – С.148.

7. Бердичів: 1941 – 2001 (Неювілейний погляд). // Бердичівщина: поступ у третє тисячоліття. Науковий збірник «Велика Волинь» / Бердичівська районна державна адміністрація, Бердичівська районна рада народних депутатів, Житомирське науково – краєзнавче товариство дослідників Волині, Бердичівське регіональне відділення Товариства дослідників Волині, Управління культури Житомирської обласної державної адміністрації, Житомирський обласний краєзнавчий музей, Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, Житомирська обласна організація Національної спілки журналістів України, Житомирська обласна організація народно-демократичного об'єднання «Нова Україна»; Відп. ред. М.Ю.Костриця. – Житомир, 2001. – Т.22. – С. 195 – 198.

8. Білотинський фарфоровий завод // Мистецтво України: Енциклопедія в 5 т. – Т. 1: А – В. – К.: Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана., 1995. – С.207.

9. Бісквіт // Мистецтво України: Енциклопедія в 5 т. – Т. 1: А – В. – К.: Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана., 1995. – С.210.

10. Бог у деталях: Спогад про Фаїну Петрякову // Український керамологічний журнал. / Під ред. д.і.н. О. Пошивайла. – Опішне, 2002. – № 3. – С. 131-134.

11. Боги? – ні, люди. І для людей! // Жовтень. – 1965. – № 6. – С. 147 – 148.

12. Богуславський О. // Словник художників України / Ред. кол.: Бажан М.П., Афанасьєв В.А., Білецький П.О. та ін. – К.: Головна редакція УРЕ. – 1973. – С. 28 – 29.

13. Бокотей // Мистецтво України: Енциклопедія в 5 т. – Т. 1: А – В. – К.: Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана., 1995. – С.228.

14. В стране голубых озер. О выставка эстонского искусства // Львовская правда. – 1966. – 20 ноября.

15. Вдихнісь у жовтні запах весни! // Високий замок. – 1998. – 6 жовтня.

16. Ведутивнього Риму на баранывськый порцеляні // Альманах'94. – 1995. – С. 124 – 126.

17. Велигоцкая Н. Мечислав Павловский // Декоративное искусство СССР. – 1974 – № 2. – С. 51. (ПРО ПЕТРЯКОВУ)

18. Виставка чотирьох. Львівська кераміка сьогодні // Жовтень. – 1971. – № 3.

19. Віднайдена веселка // Літературна Україна. – 1967. – 13 червня.

20. Вільне формування // // Мистецтво України: Енциклопедія в 5 т. – Т. 1: А – В. – К.: Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана., 1995. – С.345 .

21. Волокитинська пластика // Образотворче мистецтво. – 1986. – № 4. – С.

22. Волокитинський фарфоровий завод // Мистецтво України: Енциклопедія в 5 т. – Т. 1: А – В. – К.: Українська енциклопедія ім. М. П. Бажана., 1995. – С.379 – 340.

23. Вперше у Києві. Виставка іудаїки зі Львова. З нагоди 50 роковин рострілу у Бабиному Яру // Кай-гашиш. Єрусалим. – 1991. – № 49. (На івриті).

24. Врочинська Ганна. Некролог Ф.С.Петрякової . Електронна версія для часопису «АНТ», 2002.

25. Врочинська Ганна Срібна нитка Фаїни Петрикової // Голос України. – 2004. – 5 червня. – С. 7.

26. Встреча с красотой. Заметки с выставки «Декоративное искусство СССР» // Львовская правда. – 1969. – 6 июля.

27. Встреча с солнцем // Львовская правда. – 1971. – 15 августа.

28. Гагенмейстер В. // Словник художників України / Ред. кол.: Бажан М.П., Афанасьєв В.А., Білецький П.О. та ін. – К.: Головна редакція УРЕ. – 1973. – С. 50 – 51.

29. Глинское. Центр фаянсового производства в Галиции XIX ст. // Научные чтения памяти В.М.Василенко: Сборник статей // Министерство культуры Российской федерации, Всероссийский музей декоративно – прикладного и народного искусства; Научный редактор Е.В. Долгих. – М., 1998. – Вып.2 . – С. 79 – 84.

30. Глинское: центр фаянсового производства в восточной Галиции. XIX ст. // Традиції та новації у вищій школі архітектурно-художній освіті: Збірка наукових праць вузів художньо-будівельного профілю України і Росії / Міністерство освіти України, Харківський художньо-промисловий інститут; Під заг. ред. Н.Є.Трегуб. – Харків, 1999. – Вип. 2 – 3. – С. 115 – 122.

31. Глинське, Любича Королівська – центри фаянсового виробництва в Галичині. ХІХ ст. // Історична, мистецька та архітектурна спадщина Жовкви: проблеми охорони, реставрації та використання:Збірник матеріалів українсько – польського науково – практичного семінару / Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України, Державний історико – архітектурний заповідник у м. Жовкві, Український комітет ІКОМОС, Наукове товариство ім. Шевченка у Львові, Комісія архітектури і містобудування, Кафедра реставрації та реконструкції архітектурних комплексів ДУ «Львівська політехніка», Жовківський Центр міського розвитку «Світло культури»; Ред. кол. М. Литвин, В. Накопало, Г. Яремич. – Жовква – Львів, 1998. – С. 118 – 122.

32. Голько В. Музика порцелянових барв // Ленінська молодь. – 1986. – 12 квітня. Рецензія на кн. «Український художній фарфор».

33. Гутник – професія сучасна // Україна. – 1969. – № 10. – С. 13.

34. Гутне скло Львівщини // Народна творчість та етнографія. – 1971. – № 6. – С. 47 – 53.

35. Гуцульские трийцы // декоративное искусство СССР. – 1971. – № 7. – С. 52 – 53.

36. Гущин О. // Словник художників України / Ред. кол.: Бажан М.П., Афанасьєв В.А., Білецький П.О. та ін. – К.: Головна редакція УРЕ. – 1973. – С. 70.

37. Дашкевич Я. Фаїна Петрякова // http://etno.kyiv.uar.net/vyd/studmyst/2003/N1/Art12.htm

38. Дві тарілки. Фаянс. Києво-Межигір'я // Наукові записки / Львівський історичний музей; Наукові редактори В Коссой, О.Роман. – Львів, 2001. – Вип. Х. – С. 254 – 257.

39. Державний музей етнографії та художнього промислу АН УРСР. Альбом / Упорядники: Н.І. Здоровега,К.І.Матейко, П.М.Жолтовський, Ф.С.Петрякова та ін. – К.: Мистецтво, 1976. – Без нумерації сторінок.

40. Дзвінка райдуга. (Про виставку Київського заводу художнього скла) // Радянська жінка . – 1976. – № 6. – С. 17.

41. Діяльність Вінницького краєзнавчого музею в 60 – х роках: Тези доповідей сьомої Вінницької обласної краєзнавчої конференції // Вінницький краєзнавчий музей, Вінницький державний педагогічний інститут ім.. М. Островського, Вінницька обласна організація Українського товариства охорони пам'яток історії і культури, Вінницьке обласне краєзнавче товариство «Поділля»; Ред. кол. О. Ш. Андрушко, Л. С. Анохіна, В. П. Воловик та ін. – Вінниця, 1989. – С. 6.

42. Дмитро Степанов - художник Києво – Межигірської фаянсової фабрики (перша половина ХІХ ст.): Матеріали наукової конференції «Художник у провінції», Суми, 15 – 16 жовтня, 1998 р. / Сумський обласний художній музей ім.. Никифора Онацького; Оргкомітет конференції: Г.В. Ареф'єва, І.Т.Павленко, С.Ш. Побожій та ін. – Суми, 1998. – С. 32 – 33.

43. До питання розвитку художнього скла на Україні (початок 1970 – х років) // Доповіді ювілейної конференції до 100 – річчя музею етнографії та художнього промислу / Академія наук української РСР, Музей етнографії та художнього промислу; Ред. кол. Ю. Г. Гошко, Б. Т. Врублевський, М. П. Жолтовський, М. І. Модзир. – К.: Наукова думка, 1976. – С. 114 – 118.

44. До 50 – річчя утворення СРСР. Виставка декоративно – прикладного мистецтва: Каталог / Львівське обласне управління культури, Львівська організація спілки художників УРСР, Державний музей етнографії та художнього промислу АН УРСР. – Львів, 1972. – 54 с.

45. Добрый талант // Слава Родины. – 1964. – 10 октября.

46. Долинський Л. // Словник художників України / Ред. кол.: Бажан М.П., Афанасьєв В.А., Білецький П.О. та ін. – К.: Головна редакція УРЕ. – 1973. – С. 77. Голяк Е.// Словник художників України / Ред. кол.: Бажан М.П., Афанасьєв В.А., Білецький П.О. та ін. – К.: Головна редакція УРЕ. – 1973. – С. 60.

47. Дорфман Б. Не подлежит забвению // Шофар. – 2007. – № 5. – С. 15.

48. Дручук В. // Словник художників України / Ред. кол.: Бажан М.П., Афанасьєв В.А., Білецький П.О. та ін. – К.: Головна редакція УРЕ. – 1973. – С. 78. Думи П. // Словник художників України / Ред. кол.: Бажан М.П., Афанасьєв В.А., Білецький П.О. та ін. – К.: Головна редакція УРЕ. – 1973. – С. 79.

49. Экспонаты выставки – предметы быта // Львовская правда. – 1965. – 3 марта.

50. Еврейские культовые объекты в собрании Музея этнографии и художественного промысла во Львове // Вісник Харківськогї державної академії дизайну і мистецтв. Мистецтвознавство. Архітектура: № 12, Сходознавчі студії: Вип. 2 / заг. ред. Даниленка В.Я. – 2009. – С. 103 – 113.

51. Еврейское музейное дело, индивидуальное коллекционирование на украинской этнической территории.Конец XIX - начало XXI ст.: обратный отсчет к будущему. // Пятые запорожские еврейские чтения. / Запорожский государственный университет, Запорожское городское отделение общества «Украина - Израиль»; Ред. кол. Турченко Ф., Баканурский Г. – Запорожье, 2001. – С. 271 – 283.

52. Еврейское традиционное искусство во Львове // Еврейская газета. – 1993. – № 10.

53. Єврейське музейництво Східної Галичини ХХ століття // Галицька брама. – 1997. – № 10 – 11. – С. 18 – 20.

54. Єврейське традиційне мистецтво ХVІ – ХІХ ст. // Прес – реліз. – Львів, 1990.

55. Єврейське традиційне мистецтво у Львові // Образотворче мистецтво. – 1990. – № 4. – С. 13 – 16.

56. Єврейське фаянсове художнє ремесло в Любичі Королівській (друга половина XIX – початок XX ст. ) // Єврейська історія а культура в країнах Центральної та Східної Європи. Збірник наукових праць за матеріалами конференції, Київ, 2 – 5 вересня 1997 р./ Інститут Юдаїки, Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського; Ред. кол. Г. Аронов, І. Сергеєва, М. Феллер. – К., 1998. – С. 386 – 392.

57. Єврейський музей у Львові: час відновити! // Історія релігій в Україні: Матеріали VIII міжнародного круглого столу, Львів, 11 - 13 травня 1998 р. / Інститут релігієзнавства - філія львівського музею історії, Львівське відділення інституту української археографії та джерелознавства ім.. М.Грушевського НАН України, Відділ релігієзнавства інституту філософії НАН України.; Ред. кол.: Бандрівський М., Шашкевич Я. та ін. - Львів, 1998. – С. 189 – 190.

58. Єврейські культові об'єкти у збірці Львівського музею історії релігії. Деякі штрихи до загального портрету // Історія релігій в Україні: Праці ІХ міжнародної наукової конференції, Львів 11 – 13 травня 1999 р. / Інститут релігієзнавства - філія львівського музею історії, Львівське відділення інституту української археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського НАН України, Відділення релігієзнавства інституту філософії НАН УКраїни; Ред. кол.: М. Бандрівський, Я. Дашкевич, Л. Моравська. – Львів,1999. – С. 53 – 57.

59. Єврейські культові об'єкти у збірці Львівського музею історії релігії. Деякі штрихи до загального портрету // Європейське мистецтво XV – XX століть: Матеріали конференції / Музей «Дрогобиччина»; Ред. кол. З.Бервецький, О.Бондар та ін. – Дрогобич, 1999. – С. 98 – 100.

60. Єврейські культові об'єкти у збірці музею етнографії та художнього промислу у Львові // Сакральне мистецтво Бойківщини. Другі наукові читання пам'яті Михайла Драгана: Матеріали виступів, Дрогобич, 19 – 20 листопада 1997 р. / Музей «Дрогобиччина»; Ред. кол. З. Бервецький Л.Скоп та ін. – Дрогобич, 1997. – С. 43 – 46.

61. Есть львовский дизайн! // Львовская правда. – 1968. – 26 августа.

62. Еще одна встреча с прекрасным // Слава Родины. – 1964. – 5 апреля.

63. За проектом «Натхнення». 85 років пам'ятнику А. Міцькевича у Львові // Львівська правда. – 1989. – 1 грудня.

64. Затинайко В. // Словник художників України / Ред. кол.: Бажан М.П., Афанасьєв В.А., Білецький П.О. та ін. – К.: Головна редакція УРЕ. – 1973. – С. 88.

65. Звага склодува Петра Семеника // Народна творчість та етнографія. – 1969. – № 1. – С. 40 – 45.

66. Звідки взявся безсмак // Жовтень. – 1964. – № 4. – С. 138. – 139.

67. Зиновія Масляк.Скло: Каталог виставки / Львівське обласне управління культури, Львівська організація спілки холодників УРСР, Львівське відділення інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Рильського АН УРСР. – Львів, 1985 – 16 с.: іл.

68. Знак голубої смереки // Ленінська молодь. – 1965. – 6 червня.

69. Золотой запас нации – духовность // Курортный вестник. – 1990 – 25 апреля.

70. Золотий запас нації - духовність // Франкова криниця. – 1990. – № 15.

71. Из капли раскаленной // Львовская правда. – 1996. – 28 сентября.

72. Із спостережень над єврейським фаянсовим художнім ремеслом другої половини ХІХ – початку ХХ століть (Любича - Королівська) // Записки Наукового товариства імені Шевченка – Т CCXXXVI: Праці Комісії образотворчого та ужиткового мистецтва. – Львів, 1998. – С. 489 – 502.

73. Искусство – в быт // Слава Родины. – 1963. – 7 декабря.

74. Камя'ний Брід: з історії фаянсу України кінця XIX– поч. XX ст. // // Народознавчі зошити // Інститут Народознавства Національної Академії наук України; Гол. ред. Степан Павлюк. – 1996. – Зошит. 3(9). – С. 185 – 188.

75. Караїми Галича: проблематика вивчення // Галич і Галицька земля в державотворчих процесах України: Матеріали міжнародної наукової конференції / Міністерство культури і мистецтв України, Національна академія наук України, Прикарпатський університет ім. Василя Стефаника, Національний заповідник «Давній Галич», Івано-Франківська обласна державна адміністрація, Галицька районна державна адміністрація; Ред. кол. В. Кононенко, О. Береговський, В.Грещук та ін. – Івано – Франківськ, 1998. – С. 337 – 339.

76. Каталог выставки моделей одежды Светланы Петровой / Львовское областное правление НТО коммунального хозяйства и бытового обслуживания, Львовский дом техники НТО, Львовское отделение института искусствоведения, фольклора и этнографии им. М. Рыльского АН УССР. -Львов, 1983 – 16 с.: ил.

77. Керамика Тараса Левкива // Львовская правда. – 1978. – 17 октября.

78. Ковецка Э., Лосиова М. Украинска порцеляна // Квартальник истории культуры материальной. – 1987. – № 4. – С 728 – 733. Рецензыя на кн Українських художній фарфор.

79. Когда оживает дерево (О Ю. Карпанюке) // Вестник АПН. По советскому Союзу. – 1968. – 4 декабря.

80. Когда оживает радуга. О художнике стекла С. Алферовой // Львовская правда. – 1971. – 19 октября.

81. Когда оживает стекло // Львовская правда. – 1970. – 11 декабря.

82. Космолінська Н. Сяйлива // Поступ. – 2002. – 11 червня. Про Петрякову.

83. Кочережко Н. Родовід порцеляни // Друг читача. – 1986. – 5 липня. Рецензія на кн. «Український художній фарфор».

84. Краса, вогнем народжена // Ленінська молодь. – 1965. – 29 декабря.

85. Красота – труд – быт // Семья и школа. – 1964. – 7 июля.

86. Кубатура «Скульптури» - «Пластики з фарфору» // / Під ред. д.і.н. О. Пошивайла. – Опішне, 2002. – № 3. – С. 122-125. – Рецензія на статтю «Миколюк Н. Скульптурна пластика королівської мануфактури у Відні (1718 - 1864)»

87. Львів – провідний центр мистецтва скла СРСР // 50 років возз'єднання Західної України з Українською Радянською Соціалістичною Республікою у складі Союзу РСР: Тези доповідей та повідомлень республіканської наукової конференції, Львів, 27 – 29 вересня, 1989 р.; Ред. кол. В.П.Чуганов та ін. – Львів, 1989. – С. 380 – 381.

88. Львівська академія мистецтв. Кафедра художнього скла: Каталог / Кафедра художнього скла Львівської академії мистецтв. – Львів, 1998. – 67 с.: Вступна стаття Ф.Петрякової.

89. Львівська кераміка: каталог виставки / Львівська організація спілки художників УРСР. – Львів, 1989. – 74 с.

90. Львівське гутне скло сьогодні // Жовтень. – 1970. – № 12. – С. 105 – 109.

91. Львов – Татру // Декоративное искусство СССР. – 1967. – № 2. – С. 43.

92. Львовский скансен // Декоративное искусство СССР. – 1966. – № 6. – С. 47 – 48.

93. Майстри гутного скла // Вільна Україна. – 1975. – 20 вересня. Відгук на книгу Ф.С. Петрякової «Українське гутне скло».

94. Майстриня розпису Параска Хома // Радянська жінка. – 1971. – № 10. – С.25.

95. Максимиллиан Гольдштейн – известный деятель культуры Галиции первой половины ХХ столетия. Страницы биографии. – М., 1994. – 28 с. – репринт.

96. Максимиллиан Гольдштейн – известный деятель культуры Галиции первой половины ХХ столетия. Страницы биографии. – М., 1995. – 28 с. – репринт.

97. Максимиллиан Гольдштейн – известный деятель культуры Галиции первой половины ХХ столетия. Страницы биографии // http://www.jewish-heritage.org/prep7.htm

98. Максимільян Гольдштейн. Сторінки біографії // Часопис «Ї». – 2008.

99. Малювальниця з Прикарпаття Параска Хома // Народна творчість та етнографія. – 1970. – № 1. – С. 55 – 57.

100. Мария и Анатолий Курочки // Декоративное искусство СССР. – 1971. – № 5. – С. 13.

101. Марія Курочка-Пінас: Каталог виставки / Львівська спілка художників, Музей етнографії та художнього промислу Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Рильського АН України. – Львів, 1992 – 25 с.: іл.

102. Мастер резца // Слава Родины. – 1963. – 7декабря.

103. Мацієвський Я. // Словник художників України / Ред. кол.: Бажан М.П., Афанасьєв В.А., Білецький П.О. та ін. – К.: Головна редакція УРЕ. – 1973. – С. 147.

104. Мері Є. // Словник художників України / Ред. кол.: Бажан М.П., Афанасьєв В.А., Білецький П.О. та ін. – К.: Головна редакція УРЕ. – 1973. – С. 149 – 150.

105. Мечислав Павловський. Альбом. – К.: Мистецтво, 1972. – 35 с.: іл.

106. Ми Вас любимо! (Про єврейські культові предмети у колекції Я.Музики) // Галицька брама. – 1997. – № 10 – 11. – С.16 – 17.

107. Мистецтво - наука – майстерність // Вісник Львівської академії мистецтв: Збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки України; Ред. кол. Е.Мисько, В.Бадяк та ін. – Львів, 1996. – Вип. 7. – С. 55 – 61.

108. Мистецтво - у наш дім // Львівська правда. – 1964. – 20 декабря.

109. Митці художнього заводського скла. 60 –ті роки – початок 70-х років // Матеріали з етнографії та мистецтвознавства. К.: Наукова думка, 1975. – С. 39 – 51.

110. Міжнародні симпозіуми скла у Львові: діалог культур // Діалог культур: Україна у світовому контексті: Мистецтво та освіта: Збірник наукових праць / Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України; Упоряд. і відп. ред.. С.О. Черепанова. – Львів, 1998 – Вип. 3. – С.557 – 563.

111. Мир художника – наш мир // Львовская правда. – 1981. – 25 марта.

112. Мистецтво євреїв Галичини // Бірабіджанська правда. – 1990. – 17 грудня.

113. Мистецтво – у наш дім // Львівська правда. – 1964. – 20 грудня.

114. Містечко Сасів - центр єврейського мереживоплетіння: Східна Галичина. 1830 – 1930 рр. // Сакральне мистецтво Бойківщини. Треті наукові читання пам'яті Михайла Драгана: Матеріали виступів, Дрогобич, 19 – 20 листопада 1998 р. / Музей «Дрогобиччина»; Ред. кол. З. Бервецький Л.Скоп та ін. – Дрогобич, 1998. – С. 206 – 207.

115. «Міф» історичного Межигір'я чи художньо-образна праісторія місця «сосотроєнія» Києво-Межигірської фаянсової фабрики. // Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті. / Харківський художньо-промисловий інститут; під загальною редакцією Н.Є.Трегуб. – Харків, 1999 – 2000. – № 6 – 1. – С. 65 – 72.

116. Моделі художника // Україна. – 1983. – № 50.

117. Модерний фаянс Пацикова // Альманах' 95 – 96 / Львівська академія мистецтв; Ред. кол: І. Голод, О. Голубець, З. Тканко. – Львів, 1997. – С. 79 – 80.

118. Музеї – інтелектуальний ресурс України // Культура України ХНІ століття: діяльність культурологічних закладів у сучасних ринкових умовах: Збірник матеріалів науково – практичної конференції 30 листопада – 1 грудня 2001 р. / Міністерство культури і мистецтв України, Рівненський факультет ДАККіМ, Управління культури Рівненської облдержадміністрації, Рівненський державний гуманітарний університет, рівненський інститут слов'янознавства, Рівненське обласне краєзнавче товариство Всеукраїнської спілки краєзнавців; Відпов. за вип. М.Дубина, О.Шевчук. – Київ – Рівне, 2001. – С. 11 – 14.

119. Музей. ХХІ ст.? // Народознавчі зошити. – 1997. – № 3. – С. 208.

120. Музей етнографії та художнього промислу: Комплект листівок / Музей етнографії та художнього промислу львівського відділення ІМФЕ ім. М. Т. Рильського АН УРСР. – К., 1989. – 14 листівок.

121. На радость людям // Советская культура. – 1972. – 22 января.

122. Народна кераміка Опішнього. До проблем традиції та інновації у народних художніх промислах // Українське гончарство. 1997. – Кн. 3. – С 434 – 436.

123. Некоторые историко-гуманистические аспекты гутного стекла Украины XVI – XX веков // Труды XV Международного конгресса по стеклу, Ленинград, 2 – 7 июля, 1989 г. – Отв. ред. О.В.Мазурин. – М., 1989. – С. 67 – 70.

124. Никифор // Декоративное искусство СССР. – 1968. – № 12. – С. 42.

125. Нові дані з історії фарфорового заводу у с. Волокитні Чернігівської губернії // Північне Лівобережжя та його культура XVIII – початку XX століття: Тези доповідей та повідомлень наукової конференції, присвяченої 100 – річчю від дня народження історика мистецтв Ф.Л.Ернста / Сумський художній музей, Сумська обласна організація Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, Науково-методична секція пам'яток мистецтва; Редактор А.М. Шилова. – Суми, 1991. – С. 30 – 32.

126. Новинка киевских стекольщиков // Вестник АПН. – 1970. – № 1. – С. 3.

127. Нотатки з виставки Франца Черняка // Образотворче мистецтво, 1981. – № 3. – С. 29.

128. Ну и сувениры! // Львовская правда. – 1965. – 26 мая.

129. Ну и сувениры! // Львовская правда. – 1965. – 1 июля. ПРО ПЕТРЯКОВУ.

130. Нужен вкус взыскательный и строгий // Львовская правда. – 1966. – 6 января.

131. О выставках в Львовских музеях // Декоративкре искусство СССР. – 1966. – № 2. – С. 42.

132. Олексій Гера, Ярослав Мацієвський. Художнє скло. Виставка / Музей етнографії та художнього промислу. – Львів, 1971. – 16 с. – У співавторстві з З.М.Царик.

133. Отецький І. // Словник художників України / Ред. кол.: Бажан М.П., Афанасьєв В.А., Білецький П.О. та ін. – К.: Головна редакція УРЕ. – 1973. – С. 168.

134. Островський Г. Книга про український фарфор // Образотворче мистецтво. – 1987. – № 3. – С. 31. Рецензія на кн. «Український художній фарфор».

135. Островський Г. Рожденное огнем // Львовская правда, 1976. – 15 вересня. Рецензія на книгу Ф.С. Петрякової «Українське гутне скло».

136. Павел Жолтовский - выдающийся представитель украинской когорты историков искусства и музеологов ХХ ст. // Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистецв. — Х., 2002. — N 1. — С. 96 – 98.

137. Павло Жолтовський – визначний дослідник художнього металу України XIV – ХХ ст. // Сакральне мистецтво Бойківщини. Треті наукові читання пам'яті Михайла Драгана: Матеріали виступів, Дрогобич, 19 – 20 листопада 1998 р. / Музей «Дрогобиччина»; Ред. кол. З. Бервецький Л.Скоп та ін. – Дрогобич, 1998. – С. 169 – 172.

138. Павло Жолтовський – історик художньої культури (світосприйняття, наукові зацікавлення, принципи) // Мистецтвознавство'99 / Спілка критиків і істориків мистецтва, Інститут народознавства НАН України; Ред. кол. М.Станкевич, О.Боднар, В. Овсійчук та ін. – Львів, 1999. – С. 201 – 208.

139. Павловський М. // Словник художників України / Ред. кол.: Бажан М.П., Афанасьєв В.А., Білецький П.О. та ін. – К.: Головна редакція УРЕ. – 1973. – С. 170.

140. Пам'ятки єврейської культури в Україні // Поступ. – 2000. – 14 липня. ПРО ПЕТРЯКОВУ

141. Память о катастрофе как призыв к восстановлению еврейских коллекций ХХ века в Украине // Катастрофа європейського єврейства пі час другої світової війни: Збірник наукових праць / Інститут Юдаїки, Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського; Ред. кол.Г.Аронов, І.Сергеєва та ін. – К., 2000. – С.238 – 240.

142. Параска Хома. Творчий портрет // Громадське покликання митця. – Львів: Видання Львівського державного університету, 1977. – С. 147 – 153.

143. Парасковія Хома – народна художниця // Ленінська молодь. – 1970. – 25 липня.

144. Перший симпозіум гутного скла // Образотворче мистецтво. – 1990. – № 1. – С. 14 – 16.

145. Песни земли. Рассказ о народной художнице Парасковии Хоме // Культура и искусство. Вестник агентства печати Новости. – М., 1970. – № 3 (414) - А.

146. Песни радуги // Львовская правда. – 1966. – 17 августа.

147. Песнь об искусстве ремесла. (О выставке в Музее этнографии и художественного промысла) // Львовская правда. – 1990. – 31 мая.

148. Пікнік на Софіївці // Галицька брама. – 2001. – № 11 – 12. – 11 с.

149. Після 57 років. Про виставку у МЕХ. // Шофар, Львів. – 1990. – № 2.

150. Пісні землі. Параска Хома – народна художниця. // Життя і слово. – 1970. – 16 лютого.

151. Пластика из стекла Виталия Гинзбурга: Каталог выставки / Львовская организация Союза Художников УССР, Львовское стекольное производственное объединение «Радуга», Музей этнографии и художественного промысла Львовского отделения Института искусствоведения, фольклора и этнографии им. М. Рыльского АН УССР. - Львов, 1989. – 20 с.: ил.

152. По проекту «Вдохновение» // Львовская правда. – 1989. – 1 декабря.

153. По ту сторону хорошего вкуса // Львовская правда. – 1968. – 22 декабря.

154. По Чехословаччині (із дорожніх записів) //Соціалістична перебудова. – 1956. – 17 жовтня.

155. По Чехословаччині (із дорожніх записів) //Соціалістична перебудова. – 1956. – 26 жовтня.

156. По Чехословаччині (із дорожніх записів) //Соціалістична перебудова. – 1956. – 2 листопада.

157. Подъем наступит! // Треті гончарні читання. Регрес і регенерація в народному мистецтві. Меценатство в Україні. Музей Івана Гончара в 1995 році: Програма – запрошення. Тези й резюме доповідей / Музей Івана Гончара, Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського, Інститут археології Національної Академії наук України, Головне управління культури державної адміністрації міста Києва, Інститут підвищення кваліфікації працівників культури. – Організаційний комітет: П.І.Гончар, М.Р.Селівачов та ін. - К., 1996. – С.32.

158. Поезія скла і живопису // Народна творчість та етнографія. – 1987. – № 2. – С. 27 – 28. – У співавторстві з О.Ріпко.

159. Поэзия стекла // Львовская правда. – 1966. – 27 декабря.

160. Поэзия стекла и керамики // Львовская правда. – 1972. – 26 сентября.

161. Поет променистого скла // Українське життя Торонто. – 1965. – 8 вересня.

162. Поет скла //Українське життя. – 1965. – 8 вересня.

163. Показывает львовский совнархоз (О выставке товаров широкого потребления ) // Декоративное искусство СССР. – 1965. – № 6. – С. 47.

164. Попов А. Слово о мастере // Львовская правда. – 1973. – 20 мая.

165. Про перебудову взаємовідносин художника та адміністрації у системі «Укрфарфорфаянс» // Доповідна записка Мінлегпрому УРСР, 1988-1989. – 1,4 друк арк.

166. Про українське художнє скло // Інформаційно – методичний лист № 4. V.1970 – Х.1970 / Спілка художників Української РСР; Відп.ред. І. Верба. – К., 1970. – С. 52.

167. Проблемы гутного склоделия // Декоративное искусство СССР. – 1983. – № 7. – С. 30 – 31.

168. П'ятдесят сім років після того // Шофар. – 1990. – № 2.

169. Рассказ о народной художнице Парасковье Хоме // Вестник АПН. Культура и искусство. – 1970. – 21 января.

170. Рисунок на белой глине // Рабочая газета. – 1965. – 21 октября.

171. Родник прекрасного // Львовская правда. – 1970. – 30 июня.

172. Роман Шах – художник промышленности // Львовская правда. – 1970. -

173. Рясне квітами Придністров'я // Декоративное искусство СССР. – 1970. – № 1. – С. 44 – 45.

174. С добротой к людям. Художник в рабочем строю // Львовская правда. – 1976. – 16 мая.

175. Світла поезія скла // Вільна Україна. – 1986. – 29 січня.

176. Семененко П. // Словник художників України / Ред. кол.: Бажан М.П., Афанасьєв В.А., Білецький П.О. та ін. – К.: Головна редакція УРЕ. – 1973. – С. 207.

177. Семантико-етимологічний огляд слів «фарфор» і «порцеляна» // Проблеми українського термінологічного словникарства в мистецтвознавстві й етнології: Науковий збірник пам'яті Миколи Трохименка / Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім.. М.Рильського НАН України, Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім. М. Бойчука, Всеукраїнське товариство політичних в'язнів і репресованих; Відп. ред. М.Селівачов. – Київ, 2002. – Т.1. – С. 83 – 87.

178. Семинары для работников ювелирторга // Декоративное искусство СССР. – 1965. – № 4. – С. 46.

179. Синагогальна Корона з Жовкви – унікальна пам'ятка XVIII ст. // Історична, мистецька та архітектурна спадщина Жовкви: проблеми охорони, реставрації та використання:Збірник матеріалів українсько – польського науково – практичного семінару / Державний комітет будівництва, архітектури та житлової політики України, Державний історико – архітектурний заповідник у м. Жовкві, Український комітет ІКОМОС, Наукове товариство ім. Шевченка у Львові, Комісія архітектури і містобудування, Кафедра реставрації та реконструкції архітектурних комплексів ДУ «Львівська політехніка», Жовківський Центр міського розвитку «Світло культури»; Ред. кол. М. Литвин, В. Накопало, Г. Яремич. – Жовква – Львів, 1998. – С. 114 – 117.

180. Синагогальні завіси Східної Галичини кінця XVIIIXIXст. з колекції Львівського музею етнографії та художнього промислу //Український килим: ґенеза, іконографія, стилістика: Тези і резюме доповідей міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 10 – 11 квітня 1998 р. / Державний музей українського декоративного мистецтва, Спілка майстрів народного мистецтва України, Український центр наукових досліджень Міністерства культури і мистецтв України, Фонд сприяння розвитку мистецтв України, Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М. Рильського НАН України; Координатор проекту, автор концепції Т.Кара-Васильєва. – К., 1998. – С. 51.

181. Скло Андрія Бокотея: Каталог / Управління культури львівського облвиконкому, Львівська організація спілки художників УРСР. – Львів, 1988. – 20 с.: іл..

182. Скло Франца Черняка: Каталог / Управління культури Львівського облвиконкому, Львівська організація спілки художників УРСР, Львівська експериментальна кераміко-скульптурна фабрика художнього Фонду УРСР. – Львів, 1988. – 16 с.: іл.

183. Скло. Фарфор // Соціалістичні перетворення у культурі та побуті Західних областей України ( 1939 – 1989) / Академія наук Української РСР, Львівське відділення інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. Т.Рильського; М. С. Глушко, О. М. Голубець, Т. О. Гонтар та ін. – К.: Наукова думка, 1989. – С. 171 – 181.

184. Скло художнє // Українська радянська енциклопедія: У 12 т. Т. 10. – К.: Головна редакція Української радянської енциклопедії. – С. 227 – 228.

185. Соболєв А. // Словник художників України / Ред. кол.: Бажан М.П., Афанасьєв В.А., Білецький П.О. та ін. – К.: Головна редакція УРЕ. – 1973. – С. 214.

186. Солнце и краски // Юный ленинец. – 1970. – 21 января.

187. Старонинний фарфор України у збірці Вінницького краєзнавчого музею // Тези доповідей сьомої Вінницької обласної краєзнавчої конференції / Вінницький краєзнавчий музей, Вінницький державний педагогічний інститут ім. М.Островського, Вінницька обласна організація Українського товариства охорони пам'яток історії і культури, Вінницьке обласне краєзнавче товариство «Поділля»; Ред. кол. О. Андрушко, Л. Анохіна, В. Воловик, М. Кравець. – Вінниця, 1989. – С. 6 – 7.

188. Створення каталогу «Фарфор України» - вимога часу // Наукові записки / Львівський історичний музей; Наукові редактори В Коссой, О.Роман. – Львів, 1997. – Вип. VI. – Ч. ІІ. – С. 129 – 136.

189. Стекло, художник, завод: Каталог выставки / Министерство промышленности строительных материалов УССР, Львовское стекольное производственное объединение « Радуга», Львовское отделение Института искусствоведения, фольклора и этнографии им. М. Рыльского АН УССР, Львовская организация Союза Художников УССР. – Львов, 1984. – 16 с.: ил.

190. Стеклодув –художник // Декоративное искусство СССР. – 1967. – № 5. – С. 16 – 18.

191. Стеклянная сказка // Советская культура. – 1967. – 16 сентября.

192. Стихия раскаленного стекла (о М. Павловском) //Рабочая газета. – 1966. – С. 4.

193. Сторінки з біографії П. М. Жолтовського // Волинська ікона: питання історії вивчення, дослідження та реставрації: Тези і матеріали наукової конференції, присвяченої 90 – річчю П.М.Жолтовського, Луцьк, 23-24 листопада 1994 р. / Волинське обласне управління культури, Волинськтй краєзнавчий музей, Музей Волинської ікони; Відп. ред. Е.Ковальчук. – Луцьк, 1994. – С. 1 – 4.

194. Супрул Л. Українське гутне скло // Декоративное искусство, 1976. – №. 3. – С. 45. Рецензія на книгу Ф.С. Петрякової «Українське гутне скло»

195.

196. Сучасне українське художнє скло. Альбом. / Автор – упорядник Ф. С. Петрякова, вступна стаття В.А Щербак. – К.: Мистецтво, 1980. – 300 с.

197. Тарнавський М. // Словник художників України / Ред. кол.: Бажан М.П., Афанасьєв В.А., Білецький П.О. та ін. – К.: Головна редакція УРЕ. – 1973. – С. 224 – 225.

198. Товар стоящий (О львовских керамичных сувенирах ) // Декоративное искусство СССР. – 1964. – № 11. – С. 47.

199. Традиционное еврейское искусство в музеях Львова. Проблемы поиска, каталогизации, экспонирования // Материалы седьмой ежегодной Международной Междисциплинарной конференции по иудаике. / Центр научных работников и преподавателей иудаики в вузах «Сэфер». – М., 2000. – С. 233 – 235.

200. Традиційне єврейське мистецтво в музеях України: проблеми пошуку, каталогізації, експонування // Наукові записки / Львівський історичний музей; Наукові редактори І.Симчин, О.Роман. – Львів, 2000. – Вип. IХ. – С. 124 – 126.

201. У народних традиціях // Робоча газета. – 1969. – 16 серпня.

202. Узорные ткани еврейских мастеров конец ХІХ – первая треть ХХ ст. // Пятые запорожские еврейские чтения. / Запорожский государственный университет, Запорожское городское отделение общества «Украина - Израиль»; Ред. кол. Ф.Турченко, Г. Баканурский. – Запорожье, 2001. Вып. 5. – С. 284 – 289.

203. Украинский художественный фарфор ( конец XVIII – начало ХХ ст.) / Академия наук украинской ССР, Институт искусствоведения, фольклора и этнографии им. М. Рыльского, Львовское отделение. – К.: Наукова думка, 1985. – 222 с.: іл.

204. Украинский художественный фарфор ( конец XVIII – начало ХХ ст.): Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора искусствоведения / Московский Государственный университет им. М. В. Ломоносова, Исторический факультет, Кафедра истории Русского искусства. – М., 1992. – 42 с.

205. Украинское гутное стекло: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата наук искусствоведения. – Минск, 1974. – 18 с.

206. Український фарфор кінця XVIII – початку XX столітя: деякі питання естетики // Вісник академії наук Української РСР; Ред. кол. Б. Є. Патон, Ф. С. Бабичев, М. Б. Патон та ін. – К., 1986. – № 6. – С. 48 – 53.

207. Українське гутне скло. – К.: Наукова думка, 1975. – 160 с.

208. Українське народне скло (радянський період) // Українське народне мистецтво. Кераміка і скло. Альбом / Упорядники по розділу скло: В.Ф. Рожанківський, Ф.С. Петрякова; Авт. Тексту В.Ф.Рожанківський, Ф.С. Петрякова. – К.: Мистецтво, 1974.

209. Універсальний взаємозв'язок земного, людського й небесного // Transfiguratio. Преображення. Альманах християнської думки / Національна академія наук України, Інститут народознавства; Гол. ред. Р.Кісь. – Львів, 2003. – Вип.1. – С. 126 – 135. – У співавторстві з Р.Кісь.

210. Учасники діалогу: хто вони? Штрихи до деяких портретів діячів культури Галичини // Діалог культур: Україна у світовому контексті: Мистецтво та освіта: Збірник наукових праць / Міністерство освіти України, Інститут педагогіки і психології професійної освіти АПН України, Дрогобицький державний педагогічний інститут ім. І.Франка, Львівська академія мистецтв; Ред. кол. С.О. Черепанова, І.Я. Зязюн та ін. – Львів, 1998 – Вип. 2. – С. 272 – 276.

211. Фарфор. Віденська мануфактура. Каталог однієї львівської збірки 1920 – 1939-их років // Народознавчі зошити / Інститут Народознавства Національної Академії наук України; Гол. ред. Степан Павлюк. – 1999. – Зошит 5 (29). – С. 720 – 732.

212. Фарфор и фаянс на львовской выставке // Декоративное искусство СССР. – 1965. – № 7. – С. 44.

213. «Фарфор», «порцеляна», або до питання етимоголії та семантики термінів // Щовипадник мистецького життя. – 1998. – листопад. – С.7.

214. Фарфор України. 200 років //Прес – реліз. – Львів, 1991.

215. Фарфор України 200 років. Із збірок музеїв Львова: Прес - реліз / Музей етнографії та художнього промислу Львівського відділення Інституту мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Рильського АН УРСР, Історичний музей, Картинна галерея. – Львів, 1990.

216. Фарфор України кінця XVIII – початку XXст. (До питання про актуальність досліджень) // Проблеми етнографії, фольклору і соціальної географії Поділля: Науковий збірник / Кам'янець - Подільський державний історичний музей – заповідник, Кам'янець - Подільський державний педагогічний інститут ім. В.П. Задонського, Кам'янець - Подільський обласний віділ географічного товариства України, Кам'янець – Подільська міська організація Всеукраїнської спілки краєзнавців; Ред. кол. Л. В. Баженов, І.С. Винокур та ін. – Кам'янець - Подільський: Наукова думка, 1992. – С. 37 – 38.

217. Фарфор України. 200 років: Каталог виставки / Львівський історичний музей, Львівська картинна галерея, Музей етнографії та художнього промислу АН України. – Львів, 1992. – 22 с:. іл. – Спільно з О.Кіндій.

218. Фарфорова пластика на Україні // Образотворче мистецтво. – 1989. – № 4. – С.29 – 31.

219. Фарфорова поема // Ленінська молодь. – 1965. – 16 травня.

220. Фарфорова україніка кінця XVIIІ – XIX ст. у збірці Львівського історичного музею. Ілюстрований каталог // Наукові записки / Львівський історичний музей; Наукові редактори В Коссой, О.Роман. – Львів, 1998. – Вип. VII. – С. 58 – 85.

221. Фафоровая скульптура завода с. Волокитино Черниговской губернии //Памятники мировой культуры. Новые открытия. Ежегодник 1986 / Академия наук СССР, Научный совет по истории мировой культуры; Ред. кол.: И. Л. Андроников, Г. К. Вагнер, Д. С. Лихачев , и др. – Ленинград: Наука, 1987. – С. 424 – 433.

222. Фарфору України – 200 років // Образотворче мистецтво. – 1991. – № 4. – С. 19 – 21.

223. Фаянсові писанки Києво – Межигір'я ( 18840-1850-і рр.) // Історія релігій в Україні: Праці десятої міжнародної наукової конференції, Львів 16 – 19 травня 2001 р. / Інститут релігієзнавства - філія львівського музею історії, Львівське відділення інституту української археографії та джерелознавства ім.. М.Грушевського НАН України, Відділення релігієзнавства інституту філософії ім.. Г.Сковороди; Ред. кол.: В. Гаюк, Я.Дашкевич, Л.Моравська. – Львів, 2000. – С. 236 – 240.

224. Фаянсові писанки Києво-Межигір'я. 1840-1850-і рр. За матеріалами колекції ДМУНДМ // 100 років колекції Державного музею українського народного декоративно-прикладного мистецтва: Збірник наукових праць / Державний музей українського народного декоративно-прикладного мистецтва, Головне управління культури і мистецтв Київської міської державної адміністрації, Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім.. М.Рильського НАН України, Київський державний інститут декоративно-прикладного мистецтва і дизайну ім.. М. Бойчука; Відп. ред. М.Селівачов. – К., 2001. – С. 106 – 110.

225. Фаянсові хрести, лампади, хатні ікони Києво-Межигір'я (1840 - 1850). // Історія релігій в Україні: Праці одинадцятої міжнародної наукової конференції, Львів, 16 – 19 травня 2001 р. / Інститут релігієзнавства - філія львівського музею історії, Львівське відділення інституту української археографії та джерелознавства ім.. М.Грушевського НАН України, Відділ релігієзнавства інституту філософії ім.. Г.Сковороди; Ред. кол.: В. Гаюк, Я.Дашкевич, Л.Моравська. – Львів, 2001. – С. 336 – 343.

226. Федорук О. Монографія про український фарфор // Народна творчість та етнографія. – 1987. – № 1. – С. 73 74. Рецензія на кн. «Український художній фарфор».

227. Фирма «Радуга» // Декоративное искусство СССР. – 1966. - № 12. – С. 14 – 15.

228. Фігурний посуд львівських гутників // Народна творчість та етнографія. – 1973. – № 4. – С. 47 – 53.

229. Черняк Ф. // Словник художників України / Ред. кол.: Бажан М.П., Афанасьєв В.А., Білецький П.О. та ін. – К.: Головна редакція УРЕ. – 1973. – С. 248 – 249.

230. Хойнацька Г. Мечислав Павловський // Шкло і кераміка. – 1974. – № 11. – С. 347 – 350. на польській мові (ПРО ПЕТРЯКОВУ)

231. Хранительница гуцульского гончарства // Слава Родины. – 1964. – 15 января.

232. Художественный фарфор завода А. Миклашевского. Французко – русско – украинские контакты первой половины XIX века // Историзм в России. Стиль и эпоха в декоративном искусстве 1820-1890-х годов: Материалы международной конференции / Государственный Эрмитаж; Ред. кол. Г. Вилинбахов, Н.П. Лаврова, М.Б. Пиотровский. – С-Пб., 1996. – С. 101 – 104.

233. Художнє оформлення інтер'єрів будинків і кімнат урочистих подій // Нове традицією стало; Упоряд. Н.І. Здоровега, В.М.Віхоть. – Львів, 1978. – С. 124 – 127.

234. Художнє скло – новий вид декоративного мистецтва: Тези доповідей наукової конференції, присвяченої 25 – річчю возз'єднання західноукраїнських земель з УРСР «Народна культура західних областей України за роки радянської влади», Львів, 7 – 8 грудня, 1964 р./ Міністерство культури української РСР, Український державний музей етнографії та художнього промислу; Ред. кол. Ю.Г.Гошко, П.М.Жолтовський та ін. – Львів, 1964. – С. 32 – 33.

235. Художнє скло України – Фінляндії. 1990 – і роки: мистецький діалог // Вісник Львівської академії мистецтв: Збірник наукових праць / Міністерство освіти і науки україни; Ред. кол. А.Бокотей, В.Бадяк та ін. – Львів, 2000. – Вип.. 11. – С.342 – 347.

236. Художній фарфор заводу А. Міклашевського. Французько-російсько-українські контакти першої половини ХІХ ст. // Народознавчі зошити // Інститут Народознавства Національної Академії наук України; Гол. ред. Степан Павлюк. – 1997. – № 5 (17). – С. 312 – 314.

237. Художній фарфор України кінця XVIII – середини XІX ст.: Каталог / Академія наук УРСР, Інститут мистецтвознавства, фольклору та етнографії ім. М. Рильського Львівське відділення, Музей етнографії та художнього промислу. – Львів, 1989. – 24 с.

238. Художній фаянс XVIII – початку XX ст. // Mappa Mundi: Збірник наукових праць на пошану Ярослава Шашкевича з нагоди його 70 – річчя / Інститут української археографії та джерелознавства ім. М. Грушевського НАН України, Інститут українських досліджень Львівського державного університету ім. І. Франка, Інститут сходознавства ім. А. Кримського НАН України, Центральний державний історичний архів України у Львові; Ред. кол. І. Гирич, Я. Гицак, М. Капраль та ін. – Львів – Київ – Ною – Йорк, 1996. – С. 587 – 606.

239. Художник Никифор // Декоративное искусство СРСР. – 1968. -

240. Художники идут за солнцем // Львовская правда. – 1971. – 2 июля.

241. Что за прелесть этот фарфор! // Курортный вестник. – 1990. – 5 вересня.

242. Чувство времени. Творчество молодых // Львовская правда. – 1971. – 4 августа.

243. Шах Р. // Словник художників України / Ред. кол.: Бажан М.П., Афанасьєв В.А., Білецький П.О. та ін. – К.: Головна редакція УРЕ. – 1973. – С. 252.

244. Школьна О. На пошану Фаїні Сергіївні Петриковій // http://www.migdal.ru/migdal/events/science-confs/6/17486/

245. Штетл Сассов – центр еврейского кружевоплетения в восточной Галичине (1830 – 1930 гг.) // «Штетл» як феномен єврейської історії. Збірник наукових праць. Матеріали шостої наукової конференції «Єврейська історія ту культура в країнах Центральної та Східної Європи », Київ 30 серпня – 3 вересня 1998 р. / Інститут Юдаїки, Національна бібліотека України ім В.Вернадського.; Ред. кол.: Г. Аронов, І.Сергеєва та ін. – К., 1999. – С. 271 – 272.

246. Штрихи до історії єврейської громади у Городенці // Галицька брама. – 1996. – № 18. – С. 9.

247. Що за чудо цей фарфор! // Франкова криниця. – 1990. – № 36. – С. 4.

248. Юбилейная выставка // Декоративное искусство СССР. – 1965. – № 1. – С. 46.

249. Юдаїка в колекції Львівського історичного музею // Наукові записки Львівського історичного музею / Львівський історичний музей; Наук. ред. В. Коссой, І. Симчин, О. Роман. – 1999. – Вип. 8. – С. 107 – 127.

250. Юдаїка в сучасному музейному ландшафті України. // Сакральне мистецтво Бойківщини. Другі наукові читання пам'яті Михайла Драгана: Матеріали виступів, Дрогобич, 19 – 20 листопада 1997 р. / Музей «Дрогобиччина»; Ред. кол. З. Бервецький Л.Скоп та ін. – Дрогобич, 1997. – С. 161 – 166.

251. Яворский чародей // Слава Родины. – 1963. – 24 декабря.

252. Як вибрати прикрасу ? // Ленінська молодь. – 1966. – 5 червня.

253. Ярко, привлекательно. О выставке польской игрушки // Львовская правда. – 1969. – 8 августа.

254. Catalogue of the Exhibition // Treasures of Jewish Galicia. Judaica from the Museum of Ethnography and Crafts in Lviv, Ukraine. – Tel-Aviv, 1996. – p.p. 160 – 175.

255. Collection of Jewish Arts in the Lviv Ethnography and Crafts Museum// Treasures of Jewish Galicia. Judaica from the Museum of Ethnography and Crafts in Lviv, Ukraine. – Tel-Aviv, 1996. – p.p. 75 – 82.

256. Maximilian Goldstein and Jewish Art and Crafts in Lvov // Shvut. Studies in Russian and East European Jewish History and Culture / Tel Aviv University, Diaspora Research Institute, Ben - Gurion University of the Negev, Ben - Gurion Research Center. – Tel Aviv, 1996. – № 4(20). – Р. 138 – 163.

257. Pomnik Adama Mickiewicza we Lwowie. Z dziejow powstania // Przeglad wschodni. Historia i wspolczesnosc polakow na Wschodzie; Komitet redakcyjny: J. Malicki, J. Sikorska-Kulesza. – Warszawa, 1994. – T. III. – Z. 2 (10). – S. 216 – 232.

258. Skarby dziedzictwa galicyjskcich zydowJudaicaMuzeum EtnografiiPizemystu Artystycznego we Lwowie: Katalog / Museum Historychne m. Krakowa. - Krakow, 1993. – 57 str.: il. – Razem z E. Duda, A.

259. dziejow manufaktury porcelany Horodnicy XIX – poczatek XXw.) // Kwartnik historii kultury materialnej / Polska academia nauk, instytut historii kultury materialnej; Komitet redakcyjny J. Topolski, W. Szymanski I inny. – Warszawa. – R. 1987. – №. 1. – S. 93 – 114.- Спільно з Є. Дуда, А.Ядловець.

260. dziejow manufaktury porcelany Korcu 1790 – 1831 ) // Kwartnik historii kultury materialnej / Polska academia nauk, instytut historii kultury materialnej; Komitet redakcyjny J. Topolski, W. Szymanski I inny. – Warszawa. – R.1989. – №. 3 - 4. – S. 513 – 547.

261. dziejow wytworni porcelany Baranowce ( XIX – poczatekXXw.) // Kwartnik historii kultury materialnej / Polska academia nauk, instytut historii kultury materialnej; Komitet redakcyjny J. Topolski, W. Szymanski I inny. – Warszawa. – Rok. XXXIII. - №. 4. – S. 427 – 436.